top of page

Drzwi Liceum Civitas są otwarte przez cały rok.
Możesz do nas dołączyć w każdym momencie roku szkolnego!

Uczniom, którzy zdecydują się na dołączenie do nas w trakcie roku szkolnego
proponujemy darmowy dzień próbny i spe
cjalne zniżki finansowe!


Chcesz zmienić szkołę? Zadzwoń - 736 672 407

Rekrutacja

Liceum Civitas to kameralna szkoła przyjazna uczniom. Uczymy młodych ludzi podejmowania świadomych wyborów. Stwarzamy im optymalne warunki do odkrywania talentów i rozwijania swoich możliwości.

Nie mamy ściśle sprofilowanych klas. W naszej szkole sami możecie wybrać przedmioty, które chcecie realizować na poziomie rozszerzonym. Dzięki takiemu rozwiązaniu możecie rozwijać swoje zainteresowania oraz dobrać takie przedmioty, które przydadzą Wam się przy aplikowaniu na studia wyższe.

dlaczego Liceum Civitas

Dlaczego Liceum Civitas?

 • stała współpraca z Collegium Civitas

 • edukacja dwujęzyczna oparta na doświadczeniu Warsaw Bilingual School - lidera edukacji wielojęzycznej

 • indywidualny dobór rozszerzeń

 • rozwijanie kompetencji przyszłości

 • wsparcie mentorskie

 • doskonałe warunki lokalowe

Opłaty

Nauka w Liceum Civitas jest płatna. Opłaty w roku szkolnym 2024/25 wynosić będą:

 • czesne miesięczne - 2 500 zł - płatne przez 12 miesięcy (od września do sierpnia)

 • wpisowe - 2 000 zł - jednorazowa opłata rezerwacyjna płatna przy podpisaniu umowy o kształcenie

 • opłata rekrutacyjna - 350 zł - płatne przelewem przed rozmową rekrutacyjną

Szukasz wymarzonej szkoły?

Chcesz mieć wpływ na swoją edukację?

PRZYJDŹ DO NAS!

dni otwarte w Liceum Civitas

Zasady Rekrutacji

W roku szkolnym 2024/25 rekrutujemy kandydatów do klasy pierwszej oraz drugiej.

O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej Liceum Civitas decyduje komisja rekrutacyjna na podstawie:

 • rozmowy rekrutacyjnej kandydata z Dyrektorem Szkoły,

 • wyniku egzaminów sprawdzających z języka polskiego i matematyki.

Kandydaci do klasy drugiej Liceum Civitas przyjmowani są w miarę wolnych miejsc na podstawie:

 • rozmowy rekrutacyjnej kandydata z Dyrektorem Szkoły,

 • kolejności zgłoszeń i dostarczenia dokumentów.

 

Proces rekrutacji do klas pierwszych obejmuje:

 1. wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego ze strony internetowej - do dnia 17 marca 2024 r.,

 2. indywidualna rozmowa rekrutacyjna - w dniach 1 grudnia 2023 r. - 22 marca 2024 r.,

 3. egzaminy sprawdzające z języka polskiego i matematyki - w dniu 23 marca 2024 r.,

 4. decyzja o przyjęcia kandydata do szkoły – przesyłana do rodzica drogą elektroniczną do dnia 15 kwietnia 2024 r.,

 5. podpisanie umowy o kształcenie - do dnia 30 kwietnia 2024 r.,

 6. dostarczenie dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia nauki w Liceum Civitas - do dnia 12 lipca 2024 r.

bottom of page