top of page

Formularz zgłoszeniowy
do klasy 1 (rok szkolny 2024/25)

Dane ucznia:

Dane rodzica/prawnego opiekuna:

Dziękujemy za przesłanie zgłoszenia do szkoły! Wkrótce prześlemy zaproszenie na rozmowę rekrutacyjną.

bottom of page