top of page

Formularz zgłoszeniowy
do klasy 2 (rok szkolny 2024/25)

Dane ucznia:

Dane rodzica/prawnego opiekuna:

Dziękujemy za przesłanie zgłoszenia do szkoły! Skontaktujemy się wkrótce.

bottom of page