top of page

Najczęściej zadawane pytania - FAQ

 • Czy nauka w szkole jest płatna?
  Nauka w Liceum Civitas jest płatna. Opłaty w roku szkolnym 2023/24 wynoszą: czesne miesięczne - 2 500 zł - płatne przez 12 miesięcy (od września do sierpnia), wpisowe - 2 000 zł - jednorazowa opłata rezerwacyjna płatna przy podpisaniu umowy o kształcenie, opłata rekrutacyjna - 250 zł - pobierana od kandydata w trakcie procesu rekrutacyjnego.
 • W jakich godzinach odbywają się obowiązkowe zajęcia lekcyjne?
  Obowiązkowe zajęcia lekcyjne odbywają się w godzinach 8:30 - 16:00. Zajęcia dodatkowe realizowane są w godzinach popołudniowych i/lub rano na godzinie zerowej. Ramowy plan lekcji:
 • Jak liczne są klasy?
  Klasy Liceum Civitas liczą maksymalnie 25 uczniów.
 • Czy klasy są profilowane?
  W naszej szkole nie ma klas profilowanych. Wspieramy młodych ludzi w rozwoju zainteresowań i wychodzimy naprzeciw ich potrzebom. Jako jedna z nielicznych szkół w Warszawie oferujemy uczniom indywidualny dobór przedmiotów, które chcą realizować na poziomie rozszerzonym. Obecnie realizujemy rozszerzenia z języka polskiego, matematyki, informatyki, historii, WOS, fizyki i geografii. Po pierwszym semestrze nauki uczeń wybiera dwa przedmioty, który będzie realizował od drugiego semestru na poziomie rozszerzonym (język polski, matematykę, historię lub informatykę) oraz jeden przedmiot, który będzie realizował od kolejnego roku szkolnego na poziomie rozszerzonym (WOS, fizyka lub geografia)*. * Warunkiem uruchomienia grupy realizującej dane rozszerzenie jest zebranie odpowiedniej liczby uczniów (minimum 6 osób).
 • Kiedy wybiera się rozszerzenia i ile przedmiotów należy wybrać?
  Obecnie realizujemy rozszerzenia z języka polskiego, matematyki, informatyki, historii, WOS, fizyki i geografii. Po pierwszym semestrze nauki uczeń wybiera dwa przedmioty, który będzie realizował od drugiego semestru na poziomie rozszerzonym (język polski, matematykę, historię lub informatykę) oraz jeden przedmiot, który będzie realizował od kolejnego roku szkolnego na poziomie rozszerzonym (WOS, fizyka lub geografia)*. * Warunkiem uruchomienia grupy realizującej dane rozszerzenie jest zebranie odpowiedniej liczby uczniów (minimum 6 osób).
 • Jaka jest możliwość wyboru drugiego języka obcego?
  W naszej szkole jako drugi język obcy proponujemy uczniom język francuski. Jeśli zaistnieje taka potrzeba, możemy zaoferować również możliwość nauki języka hiszpańskiego oraz języka niemieckiego.
 • Ile jest godzin języków obcych tygodniowo?
  W naszym liceum realizujemy autorski program dwujęzyczny polsko-angielski. Łączny wymiar godzin języka angielskiego w pierwszej klasie liceum to aż 6 godzin tygodniowo. Oprócz typowych zajęć stwarzamy wiele innych możliwości, aby uczniowie podnosili swoje kompetencje językowe i wykorzystywali je w praktyce (np. udział w projektach międzynarodowych, wyjazdy zagraniczne czy wymiany międzynarodowe). Drugi język obcy realizowany jest w wymiarze 2 godzin tygodniowo.
 • Jak wygląda rozmowa kwalifikacyjna?
  W trakcie rozmowy chcemy przede wszystkim poznać kandydata oraz jego umiejętność posługiwania się językiem angielskim. Rozmowa rekrutacyjna składała się z dwóch części: opowiedzenie w języku angielskim o wybranej przez kandydata książce. W trakcie swojej wypowiedzi, trwającej ok. 5 min, kandydat powinien wyjaśnić, dlaczego wybrał akurat tę książkę oraz czy poleciłby ją komuś do przeczytania i dlaczego rozmowa kandydata z komisją rekrutacyjną
 • Kiedy można zobaczyć szkołę?
  W najbliższym czasie poinformujemy Państwa o Dniach Otwartym w siedzibie naszej szkoły, które odbędą się w lipcu i sierpniu. Będzie wtedy można obejrzeć budynek szkoły wraz z salami lekcyjnymi.
 • Czy można przenieść się do starszych klas z innej szkoły?
  W roku szkolnym 2023/24 Liceum Civitas jest gotowe otworzyć klasę drugą, jeżeli zbierze się grupa minimum dziesięciu kandydatów. Osoby zainteresowane kontynuacją nauki w Liceum Civitas prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego.
bottom of page