top of page

Dlaczego Liceum Civitas?

Liceum Civitas to kameralna szkoła przyjazna uczniom. Uczymy młodych ludzi podejmowania świadomych wyborów. Stwarzamy im optymalne warunki do odkrywania talentów i rozwijania swoich możliwości.

Nie mamy ściśle sprofilowanych klas. Dajemy możliwość indywidualnego doboru przedmiotów, które będą realizowane na poziomie rozszerzonym. Chcemy, aby każdy uczeń odnalazł właściwą ścieżkę do samorozwoju.

Szukasz wymarzonej szkoły? Chcesz mieć wpływ na swoją edukację? - PRZYJDŹ DO NAS!

Stała współpraca z Collegium Civitas

Collegium Civitas, jedna z najlepszych niepublicznych uczelni w Polsce, współtworzy naszą szkołę. W trakcie nauki uczniowie mają nie tylko stały kontakt ze środowiskiem akademickim, ale również możliwość skorzystania z szerokiej oferty dydaktycznej uczelni:

 • współpraca i patronat Concilium Civitas,

 • udział w warsztatach i zajęciach na uczelni,

 • udział w wydarzeniach organizowanych przez CC,

 • podejmowanie wspólnych inicjatyw z Samorządem Studenckim.

Edukacja dwujęzyczna

W naszym liceum realizujemy autorski program dwujęzyczny polsko-angielski, oparty na doświadczeniu twórców Warsaw Bilingual School, lidera edukacji wielojęzycznej. Łączny wymiar godzin języka angielskiego w pierwszej klasie liceum to aż 6 godzin tygodniowo! Oprócz typowych zajęć stwarzamy wiele innych możliwości, aby uczniowie podnosili swoje kompetencje językowe i wykorzystywali je w praktyce (np. udział w projektach międzynarodowych, wyjazdy  zagraniczne czy wymiany międzynarodowe).

Indywidualny dobór rozszerzeń

Wspieramy młodych ludzi w rozwoju zainteresowań i wychodzimy naprzeciw ich potrzebom. Jako jedna z nielicznych szkół w Warszawie oferujemy uczniom indywidualny dobór przedmiotów, które chcą realizować na poziomie rozszerzonym.

 

W naszej szkole proponujemy uczniom rozszerzenia z następujących przedmiotów: język polski, matematyka, informatyka, historia, biologia, chemia, fizyka oraz geografia.

 

Rozszerzenia realizowane są od drugiego półrocza klasy pierwszej. Uczeń musi wybierać dwa przedmioty, które będzie realizował na poziomie rozszerzonym*.  

 

* Warunkiem uruchomienia grupy realizującej dane rozszerzenie jest zebranie odpowiedniej liczby uczniów.

Rozwijanie kompetencji przyszłości

Ciągły rozwój technologii cyfrowych wpływa na dynamiczne i nieustanne zmiany w otaczającym nas świecie. W naszej pracy z uczniami skupiamy się nie tylko na umiejętnościach i zakresie wiedzy określonych w podstawie programowej. Kładziemy duży nacisk na rozwój kompetencji, określanych jako kompetencje przyszłości, które przydadzą się młodym ludziom na dalszych etapach edukacyjnych i w dorosłym życiu.

 

Do wyżej wymienionych kompetencji zaliczamy:

 • umiejętność pracy w grupie, 

 • umiejętności cyfrowe, 

 • umiejętność krytycznego myślenia, 

 • umiejętność selekcji, przetwarzania i interpretacji złożonych informacji,

 • umiejętność rozwiązywania problemów,

 • podejmowanie inicjatywy, 

 • kreatywność w działaniu.

Wsparcie mentorskie

Wybór ścieżki edukacyjnej może być dla młodego człowieka bardzo trudny. Nastolatek ma prawo jeszcze nie wiedzieć, co chciałby robić w dorosłym życiu. Bardzo często brak świadomości własnych talentów i predyspozycji, utrudnia mu ukierunkowanie rozwoju i właściwe wykorzystanie swojego potencjału. Przekłada się to na brak wiary w siebie i swoje możliwości oraz niskie poczucie własnej wartości.

 

Zależy nam na tym, by nasi uczniowie osiągali sukcesy edukacyjne i odnaleźli własna ścieżkę do samorozwoju. Staramy się zapewniać im zrównoważony rozwój na każdym etapie drogi do wytyczonego celu. Pomagamy młodym ludziom poznać ich mocne strony i odkryć talenty. Uczymy ich jak wykorzystywać tę wiedzę, by odnieść sukces.

Doskonałe warunki lokalowe

Liceum Civitas to kameralna szkoła przyjazna uczniom. Zależy nam, by młodzi ludzie czuli się dobrze w przestrzeni, w której spędzają większość część dnia oraz mieli zapewnione optymalne warunki do nauki. W nowoczesnych, komfortowych wnętrzach czekają na nich przestronne sale zajęciowe i pracownie przedmiotowe.

Rozumiemy również jak istotne dla nastolatków są kontakty z rówieśnikami. Przyjazna wspólna przestrzeń do wzajemnej integracji ułatwi im nawiązywanie kontaktów społecznych.

 

Wokół szkoły znajduje się mnóstwo zielonej przestrzeni z zaaranżowanymi strefami wypoczynku, infrastrukturą rekreacyjno-sportową  oraz prawdziwą pasieką. To idealne miejsce na chwilę relaksu po całym dniu nauki.

20231024_144224.jpg
20231116_102811 (2).jpg
bottom of page