top of page

O Nas

Liceum Civitas to wspólna inicjatywa międzynarodowego środowiska akademickiego i nowoczesnej oświaty. Niepubliczne liceum ogólnokształcące usytuowane na pograniczu dzielnic Włochy, Ochota i Mokotów (tuż przy osiedlu Marina), odpowiadające wyzwaniom edukacji ponadpodstawowej w XXI wieku, powstaje przy współpracy Collegium Civitas i Warsaw Bilingual School im. Profesora Władysława Bartoszewskiego.

W naszej szkole realizujemy program dwujęzyczny (polsko-angielski), oparty na wieloletnim doświadczeniu twórców Warsaw Bilingual School, lidera edukacji wielojęzycznej.  Dzięki ścisłej współpracy z Collegium Civitas, jedną z najlepszych niepublicznych szkół wyższych w Polsce, nasi uczniowie mają wyjątkową szansę uczestniczenia w wydarzeniach organizowanych przez CC, a także kontakt z wybitną kadrą akademicką.

Działaj! Możesz zmienić (swój) świat!

 

Misją Liceum Civitas jest przygotowanie uczniów do dalszej edukacji, zarówno na polskich, jak i zagranicznych uczelniach oraz wyposażenie ich w praktyczne umiejętności  komunikacyjne z zakresu posługiwania się językiem angielskim. 

 

Ważnym elementem misji szkoły jest indywidualizacja procesu nauczania, co realizujemy między innymi poprzez stworzenie uczniom możliwości dowolnego doboru rozszerzeń. Zależy nam, by wspierać wszechstronny rozwój ucznia w sposób dostosowany do jego możliwości oraz potrzeb. Ogromnym wsparciem w tym zakresie jest nasz zespół nauczycielski, który w swojej pracy wykorzystuje aktywizujące oraz innowacyjne metody nauczania. 

 

Chcemy jak najlepiej przygotować uczniów do życia w stale zmieniającym się świecie poprzez nastawienie na praktykę oraz rozwijanie kompetencji przyszłości. Zaliczamy do nich między innymi umiejętność: pracy w grupie, rozwiązywania problemów, podejmowania inicjatywy, krytycznego myślenia, przetwarzania i interpretacji złożonych informacji, a także umiejętności cyfrowe. 

 

Zależy nam, by nasi uczniowie byli otwarci na potrzeby społeczeństwa i bieżącą sytuację społeczno-polityczną oraz gotowi do podejmowania działań. Chcemy uczyć tolerancji i akceptacji oraz szacunku wobec potrzeb innych ludzi. 

 

W naszej szkole uczymy dialogu. Chcemy przekazywać uczniom jak istotne jest aktywne słuchanie innych, ale także wyrażanie swojego zdania i komunikowania własnych potrzeb.

 

Ważnym elementem misji szkoły jest także poszerzanie horyzontów. Chcemy, by nasi uczniowie byli ciekawi świata, rozwijali się holistycznie oraz dążyli do samorozwoju.

Dlaczego Liceum Civitas?

  • stała współpraca z Collegium Civitas

  • edukacja dwujęzyczna oparta na doświadczeniu Warsaw Bilingual School - lidera edukacji wielojęzycznej

  • indywidualny dobór rozszerzeń

  • rozwijanie kompetencji przyszłości

  • wsparcie mentorskie

  • doskonałe warunki lokalowe

dlaczego Liceum Civitas
bottom of page